Tomáš Baťa kedysi povedal: „Každá ľudská činnosť sa raz musí prejaviť v číslach.“

My sme hrdí nielen na naše čísla, ale predovšetkým na ľudskú činnosť, vďaka ktorej vznikli. A vďaka patrí hlavne našim distribútorom.

18 Pobočky
15 Jazyky
202151 Počet distribútorov
212 Počet zamestnancov
938962 Počet objednávok za rok
1442 Počet produktov
64 ESSENS BMW
88 ESSENS Peugeot