Facts
Essens

Tomáš Baťa kedysi povedal:

"Každá ľudská činnosť sa raz musí prejaviť v číslach."


My sme hrdí nielen na naše čísla, ale predovšetkým na ľudskú činnosť, ktorá ich vytvorila. A vďaka patrí hlavne našim distribútorom.
Pobočky 22
Jazyky 17
Počet distribútorov 207268
Počet zamestnancov 341
Počet objednávok za rok 987352
Počet produktov 1900
ESSENS BMW 73
ESSENS Peugeot 110