Tomáš Baťa kedysi povedal: „Každá ľudská činnosť sa raz musí prejaviť v číslach.“

My sme hrdí nielen na naše čísla, ale predovšetkým na ľudskú činnosť, vďaka ktorej vznikli. A vďaka patrí hlavne našim distribútorom.

19 Pobočky
16 Jazyky
224207 Počet distribútorov
263 Počet zamestnancov
1036910 Počet objednávok za rok
1605 Počet produktov
66 ESSENS BMW
99 ESSENS Peugeot