Tomáš Baťa kedysi povedal: „Každá ľudská činnosť sa raz musí prejaviť v číslach.“

My sme hrdí nielen na naše čísla, ale predovšetkým na ľudskú činnosť, vďaka ktorej vznikli. A vďaka patrí hlavne našim distribútorom.

18 Pobočky
15 Jazyky
216888 Počet distribútorov
203 Počet zamestnancov
892291 Počet objednávok za rok
1396 Počet produktov
60 ESSENS BMW
87 ESSENS Peugeot