Tomáš Baťa kedysi povedal: „Každá ľudská činnosť sa raz musí prejaviť v číslach.“

My sme hrdí nielen na naše čísla, ale predovšetkým na ľudskú činnosť, vďaka ktorej vznikli. A vďaka patrí hlavne našim distribútorom.

19 Pobočky
16 Jazyky
227342 Počet distribútorov
242 Počet zamestnancov
1042408 Počet objednávok za rok
1487 Počet produktov
66 ESSENS BMW
97 ESSENS Peugeot