Facts
Essens

Tomáš Baťa kedysi povedal:

"Každá ľudská činnosť sa raz musí prejaviť v číslach."


My sme hrdí nielen na naše čísla, ale predovšetkým na ľudskú činnosť, ktorá ich vytvorila. A vďaka patrí hlavne našim distribútorom.
Pobočky 20
Jazyky 16
Počet distribútorov 207268
Počet zamestnancov 375
Počet objednávok za rok 1026255
Počet produktov 2778
ESSENS BMW 95
ESSENS Peugeot 123