Facts
Essens

Tomáš Baťa kedysi povedal:

"Každá ľudská činnosť sa raz musí prejaviť v číslach."


My sme hrdí nielen na naše čísla, ale predovšetkým na ľudskú činnosť, ktorá ich vytvorila. A vďaka patrí hlavne našim distribútorom.
Pobočky 18
Jazyky 15
Počet distribútorov 207268
Počet zamestnancov 345
Počet objednávok za rok 924909
Počet produktov 2549
ESSENS BMW 95
ESSENS Peugeot 129