Tomáš Baťa kedysi povedal: „Každá ľudská činnosť sa raz musí prejaviť v číslach.“

My sme hrdí nielen na naše čísla, ale predovšetkým na ľudskú činnosť, vďaka ktorej vznikli. A vďaka patrí hlavne našim distribútorom.

18 Pobočky
16 Jazyky
210050 Počet distribútorov
220 Počet zamestnancov
989340 Počet objednávok za rok
1465 Počet produktov
63 ESSENS BMW
89 ESSENS Peugeot