Facts
Essens

Tomáš Baťa kedysi povedal:

"Každá ľudská činnosť sa raz musí prejaviť v číslach."


My sme hrdí nielen na naše čísla, ale predovšetkým na ľudskú činnosť, ktorá ich vytvorila. A vďaka patrí hlavne našim distribútorom.
Pobočky 17
Jazyky 14
Počet distribútorov 207268
Počet zamestnancov 368
Počet objednávok za rok 1007930
Počet produktov 2086
ESSENS BMW 78
ESSENS Peugeot 117