Ο κ. Tomas Bata είπε κάποτε: "Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει να μετατραπεί μια μέρα σε νούμερα" Είμαστε περήφανοι όχι μόνο για τα νούμερα μας, αλλά κυρίως για την ανθρώπινη δραστηριότητα μέσω της οποίας επιτεύχθηκαν αυτά. Ευχαριστούμε όλους τους διανομείς μας.

18 Καταστήματα
15 Γλώσσες
216888 Αριθμός διανομέων
203 Αριθμός υπαλλήλων
892291 Αριθμός παραγγελιών ανα έτος
1396 Αριθμός προϊόντων
60 ESSENS BMW
87 ESSENS Peugeot