Ο κ. Tomas Bata είπε κάποτε: "Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει να μετατραπεί μια μέρα σε νούμερα" Είμαστε περήφανοι όχι μόνο για τα νούμερα μας, αλλά κυρίως για την ανθρώπινη δραστηριότητα μέσω της οποίας επιτεύχθηκαν αυτά. Ευχαριστούμε όλους τους διανομείς μας.

19 Καταστήματα
16 Γλώσσες
227553 Αριθμός διανομέων
258 Αριθμός υπαλλήλων
1064206 Αριθμός παραγγελιών ανα έτος
1528 Αριθμός προϊόντων
66 ESSENS BMW
100 ESSENS Peugeot