Ο κ. Tomas Bata είπε κάποτε: "Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει να μετατραπεί μια μέρα σε νούμερα" Είμαστε περήφανοι όχι μόνο για τα νούμερα μας, αλλά κυρίως για την ανθρώπινη δραστηριότητα μέσω της οποίας επιτεύχθηκαν αυτά. Ευχαριστούμε όλους τους διανομείς μας.

19 Καταστήματα
16 Γλώσσες
227737 Αριθμός διανομέων
246 Αριθμός υπαλλήλων
1045795 Αριθμός παραγγελιών ανα έτος
1490 Αριθμός προϊόντων
66 ESSENS BMW
98 ESSENS Peugeot