Ο κ. Tomas Bata είπε κάποτε: "Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει να μετατραπεί μια μέρα σε νούμερα" Είμαστε περήφανοι όχι μόνο για τα νούμερα μας, αλλά κυρίως για την ανθρώπινη δραστηριότητα μέσω της οποίας επιτεύχθηκαν αυτά. Ευχαριστούμε όλους τους διανομείς μας.

18 Καταστήματα
15 Γλώσσες
202151 Αριθμός διανομέων
212 Αριθμός υπαλλήλων
938962 Αριθμός παραγγελιών ανα έτος
1442 Αριθμός προϊόντων
64 ESSENS BMW
88 ESSENS Peugeot