Ο κ. Tomas Bata είπε κάποτε: "Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει να μετατραπεί μια μέρα σε νούμερα" Είμαστε περήφανοι όχι μόνο για τα νούμερα μας, αλλά κυρίως για την ανθρώπινη δραστηριότητα μέσω της οποίας επιτεύχθηκαν αυτά. Ευχαριστούμε όλους τους διανομείς μας.

18 Καταστήματα
16 Γλώσσες
210050 Αριθμός διανομέων
220 Αριθμός υπαλλήλων
989340 Αριθμός παραγγελιών ανα έτος
1465 Αριθμός προϊόντων
63 ESSENS BMW
89 ESSENS Peugeot