Facts
Essens

Tomáš Baťa kdysi řekl:

„Každá lidská činnost se jednou musí projevit v číslech.“


My jsme pyšní nejen na naše čísla, ale především na lidskou činnost, díky které vznikla. A dík patří hlavně našim distributorům.
Pobočky 18
Jazyky 16
Počet distributorů 207268
Počet zaměstnanců 359
Počet objednávek za rok 977393
Počet produktů 2692
ESSENS BMW 104
ESSENS Peugeot 130