Facts
Essens

Tomáš Baťa kdysi řekl:

„Každá lidská činnost se jednou musí projevit v číslech.“


My jsme pyšní nejen na naše čísla, ale především na lidskou činnost, díky které vznikla. A dík patří hlavně našim distributorům.
Pobočky 17
Jazyky 15
Počet distributorů 207268
Počet zaměstnanců 402
Počet objednávek za rok 873569
Počet produktů 2388
ESSENS BMW 90
ESSENS Peugeot 127