Facts
Essens

Tomáš Baťa kdysi řekl:

„Každá lidská činnost se jednou musí projevit v číslech.“


My jsme pyšní nejen na naše čísla, ale především na lidskou činnost, díky které vznikla. A dík patří hlavně našim distributorům.
Pobočky 18
Jazyky 15
Počet distributorů 207268
Počet zaměstnanců 345
Počet objednávek za rok 924909
Počet produktů 2549
ESSENS BMW 95
ESSENS Peugeot 129