Facts
Essens

Tomáš Baťa je nekoč rekel:

"Vsaka človeška aktivnost se mora en dan odražati v številkah."


Ponosni smo ne le na svoje številke, ampak predvsem na človeško dejavnost, ki jo je ustvarila. In predvsem hvala našim distributerjem.
Podružnice 20
Jeziki 15
Število distributerjev 207268
Število zaposlenih 386
Število naročil na leto 877985
Število izdelkov 2333
ESSENS BMW 88
ESSENS Peugeot 122