Managment
ESSENS

ESSENS je jedna z najdynamickejších MLM spoločností v Európe a od roku 2011 sa zaoberá výrobou exkluzívnej kozmetiky, prémiových výživových doplnkov a ekologických čistiacich prostriedkov pre domácnosť. Okrem toho, že eviduje milióny spokojných zákazníkov, podporuje na troch kontinentoch niekoľkotisícovú členskú základňu svojimi pobočkami. Za úspechom spoločnosti stojí sieť distribútorov vedená profesionálnymi lídrami a tím vrcholových manažérov v čele s majiteľmi ESSENS Viliamom Lalinským, Liborom Prusom a Michalom Kovářom, ktorí sa aktívne podieľajú na vedení, stratégii a vývoji celého projektu vrátane produktov.

Dalibor Kopel

Chief Operations Officer
Svoju profesionálnu dráhu som so spoločnosťou ESSENS skrížil na začiatku roku 2016. V tej dobe som tu videl predovšetkým obrovský potenciál a pre seba osobne výzvu uplatniť nabité skúsenosti z veľkých nadnárodných koncernov.

Keď sa dnes, v roku 2019, dívam späť na tie uplynulé tri roky, vidím obrovský kus práce. Pre predstavu: v roku 2015 expedovala spoločnosť ESSENS 111 tis. objednávok, v roku 2018 až 700 tis. a v roku 2019 budeme atakovať hranicu jedného milióna objednávok za rok. To sú čísla, ktoré zaväzujú a vytvárajú obrovský tlak na procesy, informačné systémy a hlavne na nás, zamestnancov spoločnosti ESSENS.

Steve Jobs často používal citát Wayna Gretzkyho „I skate to where the puck is going to be, not where it has been.“ A ja by som chcel, aby presne to bola i naša filozofia. Denne sa so svojimi tímami snažím prinášať zmenu, snažíme sa o „Thinking outside the box“ a predvídame potreby našich zákazníkov ešte predtým, ako ich sami pocítia. Občas urobíme dva kroky vpred a sem tam i krok späť, ale nikdy nezostaneme stáť na jednom mieste. Náš focus je a vždy bude na vás – našich zákazníkoch.

Marek Pěnička

Chief Financial Officer
Marek sa do tímu ESSENS zapojil v dobe, kedy pracoval vo veľkej nadnárodnej spoločnosti. Napriek tomu neváhal, prikývol na ponuku a v roku 2020 nastúpil na pozíciu finančného riaditeľa. Spoločnosť ESSENS poznal od jej úplných začiatkov, kedy z pozície bankára prispel k získaniu prvého prevádzkového financovania spoločnosti. Marek sa vďaka svojim skúsenostiam veľmi dobre orientuje v oblastiach ako sú finančné poradenstvo, bankovníctvo, firemné financie a controlling, daňový a účtovný audit. Jeho postuj k životu i pracovným záležitostiam významne ovplyvnilo jeho športové pôsobenie, kedy sa aktívne venoval futbalu a následne florbalu. Pri tomto koníčku zostal i naďalej a zmysel pre česť a fair play odovzdáva svojim malým zverencom v športových oddieloch.

“ESSENS som poznal veľmi dobre už z doby môjho pôsobenia v bankovom sektore. Moja spolupráca so zakladateľmi spoločnosti siaha ešte do obdobia pred jej vznikom. Vo chvíli, keď prišla pracovná ponuka na post finančného riaditeľa, som teda dobre vedel, aký obrovský dosah a možnosti táto spoločnosť má. Nebolo nad čím váhať. Cítil som, že je to veľká možnosť nielen pre môj ďalší osobný rozvoj, ale že i ja môžem svojím dielom prispieť k ďalšiemu rastu spoločnosti vďaka svojim znalostiam z praxe zo všetkých možných oblastí financií a ekonómie. Musím povedať, že sa v ESSENS cítim veľmi dobre a okrem práce, ktorá ma baví a napĺňa, si najviac vážim tunajšiu priateľskú atmosféru a obdivuhodného tímového ducha. Je to pre mňa po predchádzajúcich pracovných skúsenostiach z veľkých koncernov príjemnou zmenou.”

Vladimíra Horváthová

Controlling, Compliance and Cash Manager
Vladimíra je v spoločnosti ESSENS už od jej založenia v roku 2011, avšak predtým niekoľko rokov pracovala v spoločnosti, ktorú taktiež úspešne viedol pán Michal Kovář. Svoju kariéru zahájila ešte pri štúdiu, kedy brigádne vypomáhala v sklade pri balení zásielok. Ihneď po ukončení strednej školy nastúpila ako operátorka obchodu, následne vykonávala funkciu asistentky vedenia spoločnosti a vďaka svojmu zodpovednému prístupu v roku 2011 prijala ponuku na pozíciu Office Managera ESSENS Czech. Nasledujúcich 7 rokov zodpovedala za fungovanie celej českej pobočky, venovala sa personalistike, riadila tím zamestnancov a popri tom sa starostlivo venovala finančnej problematike spoločnosti.

V roku 2018, kedy už spoločnosť dosahovala mnohonásobne väčšie rozmery, bolo potrebné obsadiť pozíciu finančného riaditeľa. Tejto funkcie sa Vladimíra s vervou ujala a o financie sa svedomito starala nasledujúce 2 roky. Pretože sa spoločnosť ESSENS neustále ženie vpred a objavujú sa stále nové potreby, presmerovala začiatkom roku 2021 svoju pozornosť na dodržiavanie nastavených procesov a smerníc tak, aby si spoločnosť ESSENS i pri stále rýchlejšiemu rastu, zachovala súlad s firemnou politikou a etickými pravidlami.

„Pre spoločnosť ESSENS pracujem od jej založenia a svoju prácu som sa vždy snažila robiť s najlepším možným svedomím a len a vždy s ohľadom na to, čo je dobré pre firmu. Vždy som hľadala spôsob, ako by niečo mohlo ísť a nikdy nie dôvod, prečo to ísť nemôže. ESSENS je srdcová záležitosť a s týmto pocitom tiež odjakživa pristupujem ku všetkým svojim úlohám. Som vďačná za príležitosť a dôveru, ktorú do mňa vedenie spoločnosti vložilo a tiež za možnosť získať vzácne skúsenosti a znalosti. Zastávam názor, že ak sa človek zo seba pri svojej práci snaží dostať to najlepšie a záleží mu na nej, je vo svojom zamestnaní cenený a niečo tu po ňom zostane. Bez ohľadu na vek alebo vzdelanie dáva naša spoločnosť každému príležitosť získať vysnívané zamestnanie, a to si v ESSENS najviac vážim.”

Radka Hadačová

ESSENS Italy Manager
Radka nastúpila do spoločnosti ESSENS v roku 2014 pred otvorením jednej z najvýznamnejších pobočiek, ESSENS Italy. Pretože dlhé roky v Taliansku žila, perfektne sa orientuje v tamojšej legislatíve a jej naturel je s tým talianskym zrovnateľný, bola to práve ona, kto dokázal bravúrne zabezpečiť všetky právne náležitosti, popasovať sa s veľmi zložitým úradným procesom a cez všetky úskalia slávnostne prestrihnúť pásku celkom novej talianskej pobočky.

Už od začiatku plne zodpovedá za jej bezchybný chod a aby zostala neustále v centre diania a nablízku všetkým, ktorí jej prítomnosť vyžadujú, či už ide o úradnú mašinériu, zamestnancov, alebo talianskych lídrov, každý týždeň z Brna do Talianska cestuje. Svoju náročnú prácu komentovala spôsobom sebe vlastným: „Vo svojom živote dám predovšetkým na intuíciu a šiesty zmysel. Keď sa mi niečo nepáči, s niečím nesúhlasím, ozvem sa. Rovnako tak sa ale dokážem nadchnúť pre niečo, o čom vnútorne cítim, že to je správny smer, správny krok, že to má budúcnosť. Presne toto som cítila, keď som dostala ponuku stať sa manažérkou pre Taliansko. A som šťastná, že ma moja intuícia nesklamala. Nielen, že sa mi otvorili dvere k úžasnému bytiu, úžasným zážitkom, ale stretla som i mnoho úžasných ľudí a s mnohými nadviazala veľmi blízke priateľstvá. ESSENS sa mi stalo rodinou. A preto s odstupom času vidím, že tá práca proste mala zmysel.

Celé ESSENS má zmysel. Premyslená spoločnosť s dôrazom na kvalitu, na detail a na človeka samotného. A to predsa musí dávať zmysel všetkým.“

Jana Hovorková

Marketing Manager
Jana nastúpila do spoločnosti ESSENS v jej začiatkoch v roku 2012. Predtým sa viacero rokov pohybovala v odbore zdravotníctva i v obchodnom odvetví. Súbežne z pozície spoluzakladateľky neziskovej organizácie zaisťovala všetky marketingové a reklamné stratégie, public relations a úkony súvisiace s jej prevádzkou. Marketingu sa venovala ako externistka i v ďalších spoločnostiach, a to predovšetkým ako autor textov či správca webov. V súčasnosti vedie v ESSENS marketingový a grafický tím, dozerá a zodpovedá za celkovú koordináciu kampaní a projektov či všetky materiály reprezentujúce spoločnosť navonok.

Svojimi slovami hodnotí svoju činnosť v ESSENS takto: „Bola som v správny čas na správnom mieste. Po mnohých rokoch istoty som nabehla do pre mňa úplne neznámeho projektu a riskovala tak existenciu nielen svoju, ale i malého syna, s ktorým som zostala sama. Napriek tomu som cítila príležitosť pre rast a osobný rozvoj a dodnes vďačím svojmu šiestemu zmyslu, že som pracovnú ponuku prijala. Získala som veľmi cenné skúsenosti z rozdielnych segmentov i trhov a moja práca ma neustále posúva ďalej. A to je presne to, čo potrebujem, pretože ako zrodenec v ohnivom znamení neznesiem stereotyp. Som šťastná, že mám prácu, ktorá ma baví a som hrdá na to, že som súčasťou ESSENS.“

Veronika Fiedlerová

Process Analysis and Controlling Manager
Veronika pracuje v ESSENS od roku 2018, kam prestúpila z oblasti európskych fondov, kde mala možnosť sa viac ako 10 rokov podieľať na významných projektoch, ako bolo napr. získavanie a implementácia nemocničných informačných systémov, rekonštrukcia a modernizácia objektov vrátane výrobných procesov. Práca oklieštená nariadeniami a byrokratickými rozhodnutiami jej však už nevyhovovala a príjemnú zmenu našla práve v ESSENS, ako akčnej a modernej spoločnosti, ktorá v tej dobe bola v ďalšom veľkom kroku svojho rastu a Veronika mohla tak súčasne rásť nielen profesne, ale aj manažérsky.

„V ESSENS mám na starosti oddelenie dátového controllingu a analytiky. Moja práca obnáša kontrolu kľúčových procesov a projektov dotýkajúcich sa nielen IT, ale aj analýzu dát spoločnosti a jednotlivých zahraničných pobočiek. Ide napr. o prácu s exportmi, predajnými analýzami, vytváranie a nastavenie promo akcií, cenotvorby, správy eshopu. ESSENS mi tiež ale dalo možnosť byť súčasťou zavádzania nových projektov a bola som tak pri zrode niekoľkých produktových radov, akými sú napr. Must Have Edition a Slow Living. Byť pri zrode začína pri prvej myšlienke, vývoji kľúčových produktov čo do farieb, zloženia, vône, dizajnu obalov alebo predajných kalkulácií a celý tento proces je jeden veľký adrenalín - veľká zábava i zodpovednosť.

Navyše som v ESSENS narazila na úžasný tím ľudí, čo je pre mňa veľmi dôležité - nielen profesne, ale aj ľudsky. Baví ma práca s číslami i živými procesmi, nemám rada stereotyp, a to u nás nehrozí. A hlavne - ráno sa do práce teším na vôňu parfumových testerov už pri príchode, na nové pracovné výzvy i obed úžasného pána kuchára Roberta.”

Petr Večeřa

Production Manager
„Do ESSENS som nastúpil v roku 2018, ale mám za sebou viac ako 25 rokov praxe v zahraničnom obchode, kedy som riadil dovozy z mnohých štátov a musel prešliapavať tŕnistú cestu, keď vznikali colné predpisy, nové zákony porevolučného štátu a neskôr Európska únia. S tým spojené aj cestovanie, komunikácia v iných jazykoch a vyhľadávanie nových obchodných vzťahov a tiež nadväzovanie priateľstiev s obchodnými partnermi, pretože osobný vzťah a znalosť odlišných kultúr vám umožní nájdenie najlepších väzieb, kedy sa obchod mení v partnerstvá.

Spoločnosť ESSENS a jej zakladateľa som poznal v jej úplných začiatkoch, kedy bola ešte na zelenej lúke. A dnes, keď sa pozriem, vidím spoločnosť, ktorá stojí ako stôl na pevných nohách a môže byť pre našich partnerov oporou. Niekto by povedal, som rád, že tu pracujem, ale znie to ako klišé. Ja môžem povedať, že mám prácu snov. A keď je spokojný zamestnanec, tak i firma rozkvitá a rozvíja sa. Proste chcem žiť ESSENS.“

Anastasiia Marchenko

ESSENS Russia Coordinator
Anastasiia sa ocitla v Brne ihneď po strednej škole, kedy zahájila štúdium na Masarykovej univerzite. Brno jej učarovalo, a tak sa rozhodla zostať. Po štúdiu nastúpila do logistickej spoločnosti, kde pôsobila dva roky. Práca ju bavila, ale svoj skutočný potenciál našla až v spoločnosti ESSENS, kde mohla uplatniť svoj materinský jazyk a v súčasnosti má na starosti pobočku v Rusku.

“Rob to, čo ťa baví, a v tvojom živote nebude ani jeden pracovný deň - je to moja obľúbená fráza, ktorá dokonale opisuje môj prístup k práci. Do ESSENS som nastúpila relatívne nedávno a prebrala som do starostlivosti ako koordinátorka najväčšiu a jednu z najvýznamnejších pobočiek, a to pobočku v Rusku. Zo začiatku to nebolo vôbec jednoduché, ale vďaka podpore som to zvládla. A za túto podporu vďačím skvelému tímu ESSENS.”

Tereza Baráková

ESSENS United Kingdom & Ireland Coordinator
V ESSENS začala pracovať v októbri 2018 po roku života v Anglicku. Nastúpila na pozíciu zákazníckeho servisu, kde sa zoznámila s fungovaním spoločnosti. Už po troch mesiacoch dostala veľkú príležitosť, a to koordináciu novootvorenej pobočky v Anglicku. A pretože potenciál britskej pobočky sa veľmi rýchlo naplnil, čoskoro bola otvorená aj pobočka v írskom Dubline, ktorá tiež spadla pod Terezinu správu.

“Nič neľutujem, človek musí vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. A ten, kto v nej chce zostať, nech sa od ESSENS drží ďalej. Hlavná vec, ktorú si na ESSENS ako zamestnanec vážim, je obrovská rozmanitosť práce, neustály rast a posun jednotlivých zamestnancov, našich členov i celej firmy ako celku. Ja sama som sa od začiatku môjho pôsobenia naučila mnoho vecí, ktoré som si predtým nevedela ani predstaviť.

Všetci, čo stojíme za prevádzkou ESSENS, robíme svoju prácu srdcom a zvedavo očakávame, čo si pre nás budúcnosť pripraví.”