Μέσα σε λίγα μόνο χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας μας, διοργανώθηκαν πολυάριθμες αποκλειστικές εκδηλώσεις για τους διανομείς μας σε διάφορες χώρες του κόσμου. Δείτε την ανασκόπηση και λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε εκδήλωση:

 • 20.1.-16.2.2019
 • 2019

 • 12. 10. 2018
 • 16. 6. 2018
 • 2.6. 2018
 • 3.-17.2.2018
 • 2018

 • 12. 10. 2017
 • 3.6. 2017
 • 22.4. 2017
 • 14.1.-5.2.2017
 • 2017

 • 17. 10. 2016
 • 14. 10. 2016
 • 4. 6. 2016
 • 30. 4. 2016
 • 2016

 • 16. 10. 2015
 • 6. 6. 2015
 • 2015

 • 17. 10. 2014
 • 7. 6. 2014
 • 2014

 • 5. 10. 2013
 • 1. 6. 2013
 • 2013

 • 12. 10. 2012
 • 1. 6. 2012
 • 2012