Zásady ochrany soukromí
Používáním aplikací distribuovaných prostřednictvím obchodu Google Play účtu EssensWorld souhlasíte s podmínkami jejich využití a zásad ochrany soukromí. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, prosím, nepoužívejte tyto aplikace. Vyhrazujeme si právo aktuální podmínky průběžně měnit. Nezodpovídáme za jakékoliv škody, které byly zapřičiněny jejich používáním. Aplikace z oficiálních zdrojů neobsahují malware ani jiný škodlivý software, doporučujeme aplikace instalovat výhradně z našeho účtu na Google Play. V případě jakýchkoliv dotazů či pochybností se, prosím, informujte prostřednictvím e-mailu myessens@essensworld.com.

Obecné zásady ochrany osobních údajů:
Osobní údaje neposkytujeme třetím stranám, vyjma reklamních a statistických systému Google Analytics apod.
Aplikace shromažďují pouze data nutná ke statistickým účelům nebo fakturační údaje (u placených aplikací)
Získaná data se zavazujeme důsledně chránit proti zneužití. Neručíme za škody způsobené vnějšími vlivy (hackerský útok, technická závada, krádež, živelné pohromy, atd.)

Jaký typ údajů shromažďujeme a používáme?
U placených aplikací jsou to data vyžadovaná Google Play k fakturaci (jméno, adresa, země apod.)
Přihlašovací údaje k webovým službám (tam kde je třeba registrace)
Informace o poloze, tip používaného zařízení, systémové informace a další podobné identifikátory, tyto informace využíváme pouze ke zlepšení našich služeb a k analýze uživatelů
Statistiky vyhledávání ve webových prohlížečích pro přízpůsobení reklam
Emailové adresy registrovaných uživatelů pro účely zasílání newsletterů
Statistiky přístupů do analytických služeb (např. Google Analytics)
Používáme Cookies, malé soubory zaznamenávající Vaši aktivitu za účelem statistik (Google Analytics, Google Play a další služby). Tyto zásady se řídí zásadami jednotlivých služeb.

Reklamy, doplňky třetích stran
Některé aplikace využívají reklamy či služby třetích stran (Facebook, Google Adsense , …)
Nezodpovídáme za obsah reklam třetích stran, ale používáme prověřené služby
Také tyto reklamní systémy třetích stran, mohou sbírat analytická data pro statistické účely
Nebereme žádnou zodpovědnost za funkčnost doplňků třetích stran

Práva třetích stran
Aplikace neporušují práva třetích stran, při výrobě aplikací využíváme vlastní zdroje nebo volně dostupné zdroje
Vyhrazujeme si veškerá práva, aplikace smíte využívat, nesmíte je ale dále využívat ke komerčním účelům k vlastnímu profitu bez našeho souhlasu

Omezení vlastnických práv
Aplikace jsou výhradně naším vlastnictvím, je dovoleno jejich šíření, stahování, odkazování na ně, distribuce aplikací je možná jen ze zdrojů publikovaných naší stranou
Není dovoleno naše aplikace přeprodávat třetí stranou bez předchozího souhlasu
Je zakázáno zneužívat jakékoliv obrazové či zvukové materiály z aplikace

Kontakt
V případě dotazů nás kontaktujte na emailu: myessens@essensworld.com
Provozovatel: Essens Europe SE, Zaoralova 1E, 62800 Brno
https://www.essensworld.com